Bộ điều khiển Thermo Electric

Chúng tôi kết hợp máy phát PR với các cảm biến của chúng tôi để cung cấp cho bạn một giải pháp tích hợp hoàn chỉnh, một điểm bắt đầu tại điểm đo nhiệt độ của bạn. Khám phá các thiết bị bên dưới.

5333D
Bộ truyền lập trình 2 dây
Đầu vào RTD hoặc Ohm
Độ chính xác đo cao
Đối với đầu gắn cảm biến dạng DIN B

5334A Bộ điều khiển Thermo Electric
Bộ truyền lập trình 2 dây
Đầu vào TC
Độ chính xác đo cao
Đối với đầu gắn cảm biến dạng DIN B

5334B
Bộ chuyển mạch có thể lập trình 2 dây
Đầu vào TC
Độ chính xác đo cao
Đối với đầu gắn cảm biến dạng DIN B

Bộ điều khiển Thermo Electric, Transmitter Thermo Electric vietnam, Cảm biến Thermo Electric, Đại lý Thermo Electric, Thermo Electric vietnam