Bộ lọc áp suất cao Bekomat

Chi phí năng lượng của một hệ thống khí nén được quyết ảnh hưởng bởi sự sụt giảm áp lực xảy ra trong quá trình lọc không khí nén. Để duy trì áp suất vận hành cần thiết, giảm áp lực này cần phải được bù đắp bằng hiệu suất nén tương ứng cao hơn.

Hậu quả: tăng nhu cầu năng lượng, mặc sớm của máy nén … và chi phí do đó cao hơn. Các giải pháp tốt hơn: CLEARPOINT bộ lọc khí nén Bộ lọc áp suất cao Bekomat bởi BEKO TECHNOLOGIES.

Bộ lọc áp suất cao Bekomat, Máy lọc khí nén Bekomat, Thiết bị lọc Bekomat, Thiết bị tách nước Bekomat, Máy lọc tách nước Bekomat, Máy lọc tách dầu Bekomat, Bekomat vietnam