Cảm biến wafer Thermo Electric sử dụng các yếu tố cảm ứng nhỏ nhất có thể để giảm khối lượng nhiệt và tăng thời gian đáp ứng của mỗi bộ cảm biến. Các vật liệu được sử dụng để chế tạo các cảm biến được lựa chọn cẩn thận cho độ chính xác cao nhất có thể và cảm biến lớn nhất để đồng bộ cảm biến.

Thiết kế này tìm thấy ứng dụng biết và kiểm soát nhiệt độ bề mặt của một wafer silic là rất quan trọng. Hầu hết các nhà sản xuất nhúng cảm biến của họ trong lõi wafer. Cảm biến wafer Thermo Electric tập trung đo lường của nó tại bề mặt của wafer nơi mà các quá trình quan trọng nhất xảy ra. Khi sử dụng sản phẩm này bạn có thể mong đợi thời gian phản hồi nhanh hơn và chính xác hơn do kết quả chính xác nhất của các bộ phận cảm biến.

Mặc dù các sản phẩm này thường được sử dụng trong ngành công nghiệp bán dẫn, công nghệ này cũng có thể được sử dụng để đo độ đồng đều nhiệt độ của bất kỳ bề mặt hai chiều nào khác.

Model :

TC-350
TC-350D
TC-700H
TC-700D
TC-1200
BTC-700H
RTD

Cảm biến wafer Thermo Electric, Máy phát Thermo Electric, Đại lý Thermo Electric, Thermo Electric vietnam