Nhà phân phối Thermo Electric kết hợp máy phát PR với các cảm biến của chúng tôi để cung cấp cho bạn một giải pháp tích hợp hoàn chỉnh, một điểm bắt đầu tại điểm đo nhiệt độ của bạn. Khám phá các thiết bị bên dưới.

5337D
Máy phát 2 dây với giao thức HART
RTD, TC, Ohm, và đầu vào mV lưỡng cực
HART 5 và HART 7
Lắp đặt trong khu vực khí và bụi nguy hiểm

5350A Nhà phân phối Thermo Electric
Thiết bị truyền dẫn PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus
Chuyển đổi giao thức tự động
Khả năng cơ bản hoặc LAS với F.F.
Đối với đầu gắn cảm biến dạng DIN B

5350B
Thiết bị truyền dẫn PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus
Chuyển đổi giao thức tự động
Chứng nhận FISCO
Khả năng cơ bản hoặc LAS với F.F.

7501 Nhà phân phối Thermo Electric
Bộ truyền nhiệt độ HART
Lập trình phía trước thông qua nút quang
HART 7 và HART 5
Lắp đặt trong khu vực khí và bụi nguy hiểm

Nhà phân phối Thermo Electric, Thermo Electric vietnam, Cảm biến Thermo Electric, Máy phát Thermo Electric, Bộ điều khiển Thermo Electric