Đại lý Balluff rõ ràng xác định sản phẩm của bạn. Cho dù chúng được dán nhãn với mã số 1D, mã 2D hoặc mã xếp chồng lên nhau. Nó không tạo ra sự khác biệt cho dù các mã được gắn chặt với một nhãn, in trên, laser hoặc đánh dấu trực tiếp. Độ lệch vị trí không phải là vấn đề.

BID F101-2M1E3-M02AZ0-S115 BID0003
BID F101-2M1E3R-M02AZ0-S115 BID0001
BID F101-2M1M3-M02AZ0-S115 BID0004
BID F101-2M1M3R-M02AZ0-S115 BID0002
BID R01K-4M100-M20ZZ0-EP00,2-S92 BID0007
BID F101-2M100-M20ZZ0-S92 BID0005
BID F101-2M100-M20ZZ0-S92 BID0005

Mô đun Balluff, Đầu đọc mã Balluff, Công tắc Balluff, Màn hình từ Balluff, Đại lý Balluff, Balluff vietnam