Đầu dò nhiệt độ Thermo Electric có sẵn trong cấu hình Thermocouples đơn hoặc đôi và RTD 2, 3 hoặc 4 dây. Cả hai đều có lựa chọn có đầu phát.

Cảm biến công nghiệp của chúng tôi có thể được cung cấp với túi Thermowell trong xây dựng cổ phần fabricated hoặc thanh rắn và chúng tôi cũng cung cấp tùy chọn của truyền trực tiếp gắn trên. Các kết nối khác nhau cũng có sẵn, chẳng hạn như mặt bích hoặc screwed. Đầu dò nhiệt độ Thermo Electric

Thermowells đi kèm với một thử nghiệm áp suất thủy tĩnh tiêu chuẩn và có thể được cung cấp với giấy chứng nhận vật liệu. Chúng tôi cũng cung cấp việc tính toán rung / lốc xoáy trong nhà và tư vấn để có thể tư vấn về kích thước cụ thể cho Thermowells của bạn.

Đầu dò nhiệt độ Thermo Electric, Cảm biến nhiệt độ Thermo Electric, Đại lý Thermo Electric, Thermo Electric vietnam