Hi rotor Fontal vietnam
Thu nhỏ Hi-Rotor Các tính năng:
· Góc dao động dễ sử dụng
·Hoạt động ổn định
· Độ bền vượt trội
· Linh hoạt để đáp ứng hình dạng đặc biệt của trục (tùy chọn)

Model :

Hi rotor Fontal vietnam PRNA1S
PRNA3S
PRNA10S
PRNA20S
PRN30S
PRN30D
PROA3S
PROA10S
PROA20S
PRO30S
PRO30D
PRN50S
PRN150S
PRN300S
PRN800S
PRN50D
PRN150D
PRN300D
PRN800D
Hi rotor Fontal vietnam CRN50
CRN150
CRN300
CRN800
HRN-10S-C
HRN-15S-C
HRN-20S-C
HRN-30S-C
HRN-100S-C
HRN-200S-C
HRN-400S-C
HRN-700S-C
PRF50S
PRF150S
PRF300S
PRF800S
PRF50D
PRF150D
PRF300D
PRF800D
CRN50
CRN150
CRN300
CRN800

Hi rotor Fontal vietnam, Đại lý phân phối hi rotor Fontal, Đại lý rotor Fontal, Xy lanh Fontal, Van Fontal, Van điện từ Fontal