Đại lý encoder Lika vietnam CK41
Dữ liệu kỹ thuật
kích thước
Ø 41 mm
Đường kính trục tối đa
lên đến 6,35 mm
độ phân giải
Tối đa 5000 PPR
Mạch ra Đại lý encoder Lika vietnam
NPN, PNP, Bộ Pull-Pull, Bộ điều khiển Line, Vi mạch
Bộ mã hoá trục rỗng nhỏ gọn
Các phiên bản ưu đãi trên chứng khoán
Mạch phát đầu ra
Độ phân giải lên đến 5000 PPR
Model :
Cảm biến Lika CH59 Bộ mã hóa vòng quay Lika MI58-MI58S
Cảm biến Lika C58 C59 C60 Bộ mã hóa vòng quay Lika I65-IT65
Cảm biến Lika C58A C58R Bộ mã hóa vòng quay Lika IT68
Cảm biến Lika CB59 Bộ mã hóa vòng quay Lika I115
Cảm biến Lika CK58 CK59 CK60 Bộ mã hóa vòng quay Lika I116
Cảm biến Lika CK61 Bộ mã hóa vòng quay Lika I105
Cảm biến Lika MC58 MC59 MC60 Bộ mã hóa vòng quay Lika ICS
Cảm biến Lika C80 Bộ mã hóa vòng quay Lika MC6
Cảm biến Lika C81 Bộ mã hóa vòng quay Lika CK41
Cảm biến Lika C82 Bộ mã hóa vòng quay Lika CK46
Cảm biến Lika C100 Bộ mã hóa vòng quay Lika C50
Cảm biến Lika C101 Lika vietnam C51
Cảm biến Lika EM58 PL HS58 PL HM58 PL Lika vietnam CB50
Cảm biến Lika MS36 MSC36 Lika vietnam CX58 – CX59
Cảm biến Lika MM36 MMC36 Lika vietnam CKP58
Cảm biến Lika MS40 MSC40 SSI Lika vietnam CKQ58
Cảm biến Lika AS36 ASC36 Lika vietnam CH59
Technical data
Dimension
Ø 41 mm
Diameter shaft max.
up to 6.35 mm
Resolution
5000 PPR max.
Output circuit
NPN, PNP, Push-Pull, Line Driver, Universal Circuit
Compact hollow shaft encoder
Preferential versions on stock
Universal output circuit
Resolution up to 5000 PPR
Đại lý encoder Lika vietnam, Bộ mã hóa vòng quay Lika, Encoder Lika, Đại lý Lika, Lika vietnam, Bộ mã hóa tuyến tính Lika, Bộ truyền động quay Lika