Đại lý cảm biến vòng quay Lika IP58-IP58S
Dữ liệu kỹ thuật
kích thước
Ø 58 mm
Đường kính trục tối đa
12 mm
độ phân giải
có thể lập trình từ 1 đến 65536 PPR
Mạch ra
Vi mạch phổ quát Đại lý cảm biến vòng quay Lika 
Bộ mã hoá gia tăng lập trình được
Độ phân giải từ 1 đến 65536 PPR
Chỉ số lập trình tự do (nút bấm)
Đếm hướng cw và ccw
Model :
Cảm biến Lika C51 Bộ mã hóa vòng quay Lika I58SK
Cảm biến Lika CB50 Bộ mã hóa vòng quay Lika IX58 – IX58S
Đại lý cảm biến vòng quay Lika CX58 – CX59 Bộ mã hóa vòng quay Lika IP58-IP58S
Cảm biến Lika CKP58 Bộ mã hóa vòng quay Lika IQ58 – IQ58S
Cảm biến Lika CKQ58 Bộ mã hóa vòng quay Lika CB60
Cảm biến Lika CH59 Bộ mã hóa vòng quay Lika MI58-MI58S
Cảm biến Lika C58 C59 C60 Bộ mã hóa vòng quay Lika I65-IT65
Cảm biến Lika C58A C58R Bộ mã hóa vòng quay Lika IT68
Cảm biến Lika CB59 Bộ mã hóa vòng quay Lika I115
Cảm biến Lika CK58 CK59 CK60 Bộ mã hóa vòng quay Lika I116
Technical data
Dimension
Ø 58 mm
Diameter shaft max.
12 mm
Resolution
programmable from 1 to 65536 PPR
Output circuit
Universal Circuit
Programmable incremental encoder
Resolution from 1 to 65536 PPR
Freely programmable index (push-button)
Counting direction cw and ccw
Đại lý cảm biến vòng quay Lika, Bộ mã hóa vòng quay Lika, Encoder Lika, Đại lý Lika, Lika vietnam, Bộ mã hóa tuyến tính Lika, Bộ truyền động quay Lika