Dữ liệu kỹ thuật
Đôi
1,2, 2,5 hoặc 5 Nm
Tốc độ
60, 120 hoặc 240 rpm
Giao diện
Profibus-DP, CANopen, Modbus RTU, RS232
Đơn vị định vị tích hợp Bộ truyền động quay Lika
Động cơ không chổi quét hiệu suất cao
Giao diện dịch vụ RS232 để dễ dàng thiết lập
Bộ mã hóa nhiều lần thật tuyệt đối
Phanh cơ động tổng hợp cho các chức năng dừng tăng cường
Các nút jog +/- bổ sung để dễ dàng hiệu chuẩn
Technical data
Couple
1.2, 2.5 or 5 Nm
Speed
60, 120 or 240 rpm
Interface
Profibus-DP, CANopen, Modbus RTU, RS232
Integrated positioning unit  
High performance brushless motor 
RS232 service interface for easy setup 
Real absolute multi-turn encoder 
Integrated motor brake for enhanced halt functions 
Additional jog +/- buttons for easy calibration
Bộ truyền động quay Lika, Bộ mã hóa vòng quay Lika, Encoder Lika, Đại lý Lika, Lika vietnam