Máy lọc tách dầu Bekomat

Ngưng tụ khí nén thường bao gồm 99% nước và dầu 1%. Do đó, trên trang web xử lý nước ngưng có chứa dầu bằng Máy lọc tách dầu Bekomat hệ thống tách dầu-nước luôn luôn là thuận lợi hơn việc xử lý chi phí chuyên sâu thông qua các công ty chuyên gia.

Chỉ có bộ lọc ban đầu đảm bảo các chức năng đáng tin cậy và hiệu quả chi phí của Máy lọc tách dầu Bekomat : OEKOSORB bộ lọc thay thế được thực hiện bởi BEKO TECHNOLOGIES. Họ đáp ứng tất cả các yêu cầu của Đạo luật sinh thái nước và các quy định khác có liên quan.

Nhũ tương ổn định condensate có chứa dầu hoặc nước thải công nghiệp không thể được xử lý bằng hệ thống tách dầu-nước. Với BEKOSPLIT , các, chế biến đặc biệt là hiệu quả chi phí độc lập là có thể và hữu ích cho mọi công ty.

Máy lọc tách dầu Bekomat, Bộ lọc áp suất cao Bekomat, Máy lọc khí nén Bekomat, Thiết bị lọc Bekomat, Thiết bị tách nước Bekomat, Máy lọc tách nước Bekomat, Máy lọc tách dầu Bekomat, Đại lý phân phối Bekomat, Bekomat vietnam