Máy phát Thermo Electric

Chúng tôi kết hợp máy phát PR với các cảm biến của chúng tôi để cung cấp cho bạn một giải pháp tích hợp hoàn chỉnh, một điểm bắt đầu tại điểm đo nhiệt độ của bạn. Khám phá các thiết bị bên dưới.

5331A
Bộ truyền lập trình 2 dây
Đầu vào RTD, TC, Ohm, hoặc mV
Độ chính xác đo cực cao
Đối với đầu gắn cảm biến dạng DIN B

5331D Máy phát Thermo Electric
Bộ truyền lập trình 2 dây
Đầu vào RTD, TC, Ohm, hoặc mV
Độ chính xác đo cực cao
Đối với đầu gắn cảm biến dạng DIN B

5333A
Bộ truyền lập trình 2 dây
Đầu vào RTD hoặc Ohm
Độ chính xác đo cao
Đối với đầu gắn cảm biến dạng DIN B

Máy phát Thermo Electric, Bộ điều khiển Thermo Electric, Cảm biến Thermo Electric, Đại lý Thermo Electric, Thermo Electric vietnam