Mô đun Balluff BIS M sử dụng tần số cao (HF) 13,56 MHz và hỗ trợ tiêu chuẩn theo DIN ISO 15693 và 14443. Các môđun truyền thông / cổng được sử dụng cho kết nối điểm – điểm hoặc xe buýt và được kết nối trực tiếp tới một giao diện nối tiếp của máy PC / một giao diện bus. Kiến trúc xe buýt Subnet16 TM hỗ trợ một subnet lên đến mười sáu nút qua giao diện RS485.

BIS Z-GW-001-IND BAE00JJ
BIS Z-GW-001-PBS BAE00JK
BIS Z-GW-001-RS232 BAE00JL
BIS Z-GW-001-TCP BAE00JM
BIS Z-GW-001-DNT BAE00JH

Mô đun Balluff, Đầu đọc mã Balluff, Công tắc Balluff, Màn hình Balluff, Đại lý Balluff, Balluff vietnam