2

Cảm biến nhiệt độ Sauter EGT 346…348, 392, 446, 447

Cảm biến nhiệt độ ống

EGT 346 … 348, 392, 446, 447

Hiệu suất năng lượng được cải thiện như thế nào

Đo chính xác nhiệt độ ống để kiểm soát hiệu quả năng lượng của các thiết bị HVAC và theo dõi lượng tiêu thụ năng lượng

Tính năng, đặc điểm

Thành phần thụ động hoặc hoạt động
Sử dụng trong ống và mạch bằng các vỏ bọc tùy chọn (LW 7). Để sử dụng trong các ứng dụng HVAC tiêu chuẩn lên đến 160 ° C và các điều kiện môi trường khắc nghiệt lên đến 260 ° C (EGT392F102)
Các loại

EGT346F022

Cảm biến nhiệt độ Sauter đường ống Ni200, -50-160 ° C, L = 100mm

EGT346F102

Cảm biến nhiệt độ đường ống Ni1000, -50-160 ° C, L = 100mm

EGT347F022

Cảm biến nhiệt độ đường ống Ni200, -50-160 ° C, L = 200mm

EGT347F102

Cảm biến nhiệt độ đường ống Ni1000, -50-160 ° C, L = 200mm

EGT348F102

Cảm biến nhiệt độ đường ống Ni1000, -50-160 ° C, L = 450mm

EGT392F102

Cảm biến nhiệt độ đường ống Ni1000, -50-260 ° C, L = 100mm

EGT446F012

Cảm biến nhiệt độ đường ống Pt100, -50-160 ° C, L = 100mm

EGT447F012

Cảm biến nhiệt độ ống dẫn, Pt100, -50-160 ° C, L = 200mm

EGT447F102

Cảm biến nhiệt độ đường ống Pt1000, -50-160 ° C, L = 200mm

EGT346F031

Đầu dò nhiệt độ kênh, 0-10V, L = 100mm

EGT347F031

Đầu dò nhiệt độ ống dẫn, 0-10V, L = 200mm

EGT348F031

Đầu dò nhiệt độ ống dẫn, 0-10V, L = 450mm

EGT446F102

Cảm biến nhiệt độ đường ống Pt1000; -50-160 ° C; L = 100mm

Cảm biến nhiệt độ Sauter, Cảm biến Sauter, Bộ điều khiển Sauter, Bộ chuyển đổi áp suất Sauter, Sauter vietnam