Cảm biến nhiệt độ Thermo Electric

Wafer nhiệt kế (Thermocouples, Bonded Wafer hay RTDs) tìm thấy ứng dụng trong thiết bị chế biến bán dẫn, nơi biết và kiểm soát nhiệt độ bề mặt của một wafer silic là rất quan trọng.
Thử nghiệm nhiệt Thermo Electric được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp cho các ứng dụng phổ biến nhất như Xử lý nhiệt nhanh (RTP), Nhiệt nhiệt Nhiệt nhanh (RTA), Tiếp xúc Bake (PEB), Hoá Hoạch Hóa hơi (CVD), Hơi hơi vật lý PVD), Ion Implantation, Solar Cell, và nhiều quá trình điều khiển nhiệt khác.

TC-350 Cảm biến nhiệt độ Thermo Electric
TC-350D
TC-700H
TC-700D
TC-1200
BTC-700H
RTD

Cảm biến nhiệt độ Thermo Electric, Sensor Thermo Electric vietnam, Cảm biến Thermo Electric, Đại lý Thermo Electric, Thermo Electric vietnam, Máy phát Thermo Electric