Transmitter Thermo Electric vietnam

Chúng tôi kết hợp máy phát PR với các cảm biến của chúng tôi để cung cấp cho bạn một giải pháp tích hợp hoàn chỉnh, một điểm bắt đầu tại điểm đo nhiệt độ của bạn. Khám phá các thiết bị bên dưới.

5335A
Máy phát 2 dây với giao thức HART
Đầu vào RTD, TC, Ohm, hoặc mV
Giao thức HART 5
Đối với đầu gắn cảm biến dạng DIN B

5335D Transmitter Thermo Electric vietnam
Máy phát 2 dây với giao thức HART
Đầu vào RTD, TC, Ohm, hoặc mV
Giao thức HART 5
Đối với đầu gắn cảm biến dạng DIN B

5337A
Máy phát 2 dây với giao thức HART
RTD, TC, Ohm, và đầu vào mV lưỡng cực
HART 5 và HART® 7
Lắp đặt trong Khu vực an toàn hoặc Khu vực 2/22

Transmitter Thermo Electric vietnam, Máy phát Thermo Electric, Bộ điều khiển Thermo Electric, Đại lý Thermo Electric, Thermo Electric vietnam