CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HƯNG GIA PHÁT

Địa chỉ : 58 Đường số 45 , Phường 14 , Quận Gò Vấp , T/PHCM , Việt Nam.

ĐT : +84 ( 08 ) 38958795 – Fax : + 84  ( 08 ) 38958796

Email : info@hgpvietnam.com  –  Website : www.hgpvietnam.com 

Mr Giàu : 0938 906 663

Email: giau@hgpvietnam.com

Công ty chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên về Xuất Nhập Khẩu các thiết bị như : van thủy lực Moog , Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump….

1

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

Model 

Moog viet nam D122-034-017

Moog viet nam D633-495B

Moog viet nam D634-319C

Moog viet nam D661-4444C

Moog viet nam D662-4356K

Moog viet nam D765-1089-5

Moog viet nam D791-5045

Moog viet nam a67999-065 filter

Moog viet nam A67999-200

Moog viet nam D661-4033

Moog viet nam CZ1006C3A

Moog viet nam G761-3005

Moog viet nam D136-001-008

Moog viet nam D137-001-011

Moog viet nam D128-011-BA006

Moog viet nam D791-5045

Moog viet nam D635-371E

Moog viet nam D691-087D

Moog viet nam D691-072D

Moog viet nam G761-3008

Moog viet nam G761-3009

Moog viet nam AC4598-24

Moog viet nam D662-4087

Moog viet nam D061-8311

Moog viet nam D136-001-007

Moog viet nam d661-4444c

Moog viet nam D635-671E

Moog viet nam D691-087D

Moog viet nam D634-524A

Moog viet nam D634-341C

Moog viet nam D691Z2086G

Moog viet nam D661-4010

Moog viet nam D661-5626C

Moog viet nam D661-5628C

Moog viet nam D792-5012

Moog viet nam D663-4008

Moog viet nam B97069-061

Moog viet nam D061-8312

Moog viet nam N122-001

Moog viet nam D634-1035

Moog viet nam D641-230

Moog viet nam 122-105

Moog viet nam D631-29

Moog viet nam D136-001-007

Moog viet nam D661-G23JOAA6VSX2HA

Moog viet nam 072-559A S15FDFAVBL

Moog viet nam D663-4006 L03HXBD6NSM2-0

Moog viet nam D061-8312 J15HOB4HB1

Moog viet nam D138-001-001

Moog viet nam D138-002-002

Moog viet nam D138-003-001

Moog viet nam VK005-009

Moog viet nam VK005-018

Moog viet nam G123-815A001

Moog viet nam D061-852A

Moog viet nam D664-1701G

Moog viet nam G761-3004

Moog viet nam G761-3003

Moog viet nam G123-815A001

Moog viet nam J761-001

Moog viet nam D634-319C

Moog viet nam D661-4739-P60HAAM6VSX2-A

Moog viet nam D136-001-007

Moog viet nam D136-001-001

Moog viet nam D136-003-001

Moog viet nam D136-002-002

Moog viet nam G040-123-001

Moog viet nam D661-G23JOAA6VSX2HA

Moog viet nam 072-559A S15FDFAVBL

Moog viet nam D663-4006 L03HXBD6NSM2-0

Moog viet nam D061-8312 J15HOB4HB1

Moog viet nam D138-001-001

Moog viet nam D138-002-002

Moog viet nam D138-003-001

Moog viet nam VK005-009

Moog viet nam VK005-018

Moog viet nam G123-815A001

Moog viet nam D061-852A

Moog viet nam D664-1701G

Moog viet nam G761-3004

Moog viet nam G761-3003

Moog viet nam G761-3005

Moog viet nam G123-815A001

Moog viet nam D634-319C

Moog viet nam D633-308B R08K01MONSM2

Moog viet nam D634-501A R40K02MONSM2

Moog viet nam J869-005

Moog viet nam D661-4506C

Moog viet nam D661-4651 / G35JOAA6VSX2HA

Moog viet nam G413-615

Moog viet nam D633 E 714A A08KA4MOVLJ

Moog viet nam D792-5018

Moog viet nam G771K227

Moog viet nam G771-K226

Moog viet nam G771-K201

Moog viet nam G771-K201

Moog viet nam G771-K620

Moog viet nam G404-533JL40

Moog viet nam 304-004

Moog viet nam 760K645A

Moog viet nam G761-S63J0GM4VPL

Moog viet nam D765-1603-5 / S38JOGMGUSXD

Moog viet nam D664-4009

Moog viet nam D631-751C

Moog viet nam D791-4004

Moog viet nam B61042005

Moog viet nam G631-3703b

Moog viet nam D661-4854

Moog viet nam J869-0034A

Moog viet nam D951-2081-10

Moog viet nam 072-559A

Moog viet nam D661-4561C / G60KOAA5VSM2HA

Moog viet nam D661-4651 / G35JOAA6VSX2HA

Moog viet nam D661-4652 / G15JOAA6VSX2HA

Moog viet nam D951-2081

Moog viet nam D791-4038

Moog viet nam J869-0009A

Moog viet nam J869-0006A

Moog viet nam J076A140

Moog viet nam D634-341C

Moog viet nam D664-4380K

Moog viet nam 075F130C

Moog viet nam 078F130C

Moog viet nam D062-512e

Moog viet nam 0514-950001

Moog viet nam D661-4341C

Moog viet nam G123-815A001

Moog viet nam D633-460B

Moog viet nam 514701443

Moog viet nam 0062-191C

Moog viet nam D691-4004G

Moog viet nam D662-4050D

Moog viet nam D661-4636

Moog viet nam D663-4007

Moog viet nam D663Z4307K

Moog viet nam D661-4651

Moog viet nam B97007-061

Moog viet nam D662-4005

Moog viet nam D665Z733E

Moog viet nam D665Z411B

Moog viet nam G3194-001

Moog viet nam 743f002B filter

Moog viet nam 743f002B

Moog viet nam G122-829-001

Moog viet nam G413-604A

Moog viet nam C08428-001

Moog viet nam D661-5009

Moog viet nam 0514 700 377

Moog viet nam 0514 400 241

Moog viet nam 631F751F

Moog viet nam D122-034-017

Moog viet nam 743f003a

Moog viet nam D633-495B

Moog viet nam D634-319C

Moog viet nam D661-4444C

Moog viet nam D662-4356K

Moog viet nam D765-1089-5

Moog viet nam D791-5045

Moog viet nam A67999-065 filter

Moog viet nam A67999-200

Moog viet nam D661-4033

Moog viet nam CZ1006C3A

Moog viet nam G761-3005

Moog viet nam D136-001-008

Moog viet nam D137-001-011

Moog viet nam D128-011-BA006

Moog viet nam D791-5009

Moog viet nam D635-371E

Moog viet nam D691-087D

Moog viet nam D691-072D

Moog viet nam G761-3008

Moog viet nam G761-3009

Moog viet nam AC4598-24

Moog viet nam D662-4087

Moog viet nam D061-8311

Moog viet nam D136-001-007

Moog viet nam d661-4444c

Moog viet nam D635-671E

Moog viet nam D691-087D

Moog viet nam D634-524A

Moog viet nam D634-341C

Moog viet nam D691Z2086G

Moog viet nam D662-4002

Moog viet nam D661-4010

Moog viet nam D661-5626C

Moog viet nam D661-5628C

Moog viet nam D792-5012

Moog viet nam D663-4008

Moog viet nam B97069-061

Moog viet nam D061-8312

Moog viet nam N122-001

Moog viet nam D634-1035

Moog viet nam D641-230

Moog viet nam 122-105

Moog viet nam D631-294

Để biết thêm chi tiết thông tin và tư vấn miễn phí với  giá cả hợp lý hãy gọi cho chúng tôi.

Huỳnh Thanh Giàu

[Technical Support & Senior Sales Eng ]

[Cellphone] +84 938 906 663

[Email ] giau@hgpvietnam.com

Online contact :

Skype: Mr Giàu.hgpvietnam