Fontal vietnam

Thiết bị chuẩn bị không khí F.R.L. Tính năng Đơn vị:
Fontal sử dụng kết nối kim loại rắn truyền thống đôi để tránh bị rò rỉ gây ra bởi cao su lão hóa. Sự lựa chọn có sẵn của bát kim loại làm cho dòng F.R.L của Fontal có một danh tiếng tốt về độ tin cậy.
· Tốc độ dòng chảy lớn
· Nhiều kích thước cổng: Rc¼ ~ 2
· Cách thoát nước khác nhau
·Bền chặt

Model :

Fontal vietnam U658-02,03
U658-04
U658W- 02,03
U658W-04
U668-02,03
U668-04
U668W- 02,03
U668W-04
U628-02,03
U628-04
U628W-02,03
U628W-04
U628W-06, 08
C628- 02,03,04
C628W- 02,03,04
C628(W)- 06,08
C668-04
C668W-04
Fontal vietnam C728-02,03
C728-04
C728W- 02,03
C728W-04
C728W- 06,08
C828-02,03
C828-04
C828W- 02,03
C828W-04
C828W- 06,08
A728-02,03
A728-04
A728W- 02,03
A728W-04
A728W- 06,08
A828-02,03
A828-04
A828W- 02,03
A828W- 04
A828W- 06,08
S604(D)-02
S604(D)-03
S604(D)-04
S604DF-02
S604DF-03
S604DF-04
S604D-06
S604D-08
BR-N-2,3
BR-N-4
BR-N-6,8
BR-N-10,12
H604-02,03
H604-04
H604D-02,03
H604D-04
Fontal vietnam H604D-06,08
R011-02, 03,04
R010-02, 03,04
R119-02,03
R119-04
R119-06,08
R119-10,12
R119-16
R119L-02,03
R119L-04
R119H-02,03
R119H-04
R119H-06,08
R119H-10,12
R118-02,03
R118-04
R118-06,08
R118-10,12
R118-16
R118L-02,03
R118L-04
R118H-02,03
R118H-04
R118H-06,08
R118H-10,12
F602-02,03
F602-04
F602W-02,03
F602W-04
F602W-06,08
M600-02,03
M600(DF)- 02,03,04
M600D-06,08
L606-02,03
L606-04
L606W-02,03
L606W-04
L606W-06,08
B012W- 02,03,04
B011W- 02,03,04
C45-2,3
C45-2,3D
C45-2,3L
C45-2,3DL
C55-2,3,4
C55-2,3,4D
C55-2,3,4L
C55- 2,3,4DL
C105-4,6
C105-4,6D
U45-2,3
U45-2,3D
U45-2,3L
U45-2,3DL
U55-2,3,4
U55-2,3,4D
U55-2,3,4L
U55-2,3,4DL
U105-4,6
U105-4,6D
S45-2,3
S45-2,3D
S55-2,3,4
S55-2,3,4D
S105-4,6
S105-4,6D
M45-2,3
M45-2,3D
M55-2,3,4
M55-2,3,4D
M105-4,6
M105-4,6D
V45-2
V45-3
V55-2
V55-3
V55-4
V105-4
V105-6
L45-2,3
L45-2,3D
L55-2,3,4
L55-2,3,4D
L105-4,6
L105-4,6D
F45-2,3
F45-2,3D
F55-2,3,4
F55-2,3,4D
F105-4,6
F105-4,6D
R45-2,3
R45-2,3L
R55-2,3,4
R55-2,3,4L
R105-4,6
B45-2,3
B45-2,3D
B45-2,3L
B45-2,3DL
B55-2,3,4
B55-2,3,4D
B55-2,3,4L
B55-2,3,4DL
B105-4,6
B105-4,6D
HP10-2

Thiết bị khí Fontal vietnam, Đại lý phân phối Fontal, Lọc khí Fontal, Bộ lọc khí Fontal, Xy lanh Fontal, Van Fontal, Fontal vietnam