datasensor 1-1

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HƯNG GIA PHÁT

Địa chỉ : 96 Phan Văn Trị , Phường 10 , Quận Gò Vấp , T/PHCM , Việt Nam.

 

Mr Giàu : 0938 906 663

Email: giau@hgpvietnam.com

Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Hưng Gia Phát là nhà phân phối thiết bị tự động hóa chính  hãng  tại Việt Nam.

Chúng tôi luôn tự hào là một trong những nhà cung cấp Datasensor vietnam hàng đầu chuyên dùng cho ngành công nghiệp trong các dây chuyền sản xuất và trong các hệ thống điều khiển hoạt động của nhà máy, xí nghiệp công nghệ chất lượng cao.

Công ty chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên về Xuất Nhập Khẩu các thiết bịnhư : Datasensor, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump….

Datasensor được ứng dụng rộng rãi trên thế giới.

Datasensor viet nam, Đại lý Datasensor, Cảm biến Datasensor, Bộ điều khiển nhiệt độ Datasensor

Datasensor chính hãng tại viet nam

Datasensor chính hãng tại viet nam

datchiki-datasensor

datasensor 3datasensor 4download (1)download (2)

Model

receiver – axial optics – 2 m cable Datasensor Vietnam distributor Cảm biến Datasensor

S50-PA-2-F01-NN 952001660

S50-PA-2-F01-PP 952001150 Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

emitter – axial optics – 2 m cable Datasensor chính hãng tại viet nam

S50-PA-2-G00-XG 952001190 Datasensor Vietnam distributor

receiver – radial optics – 2 m cable Datasensor chính hãng tại viet nam

S50-PR-2-F01-NN 952001820 Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

S50-PR-2-F01-PP 952001170 Datasensor chính hãng tại viet nam

emitter – radial optics – 2 m cable Datasensor Vietnam distributor

S50-PR-2-G00-XG 952001210 Datasensor chính hãng tại viet nam

receiver – axial optics – M12 connector Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

S50-PA-5-F01-NN 952001550 Datasensor chính hãng tại viet nam

S50-PA-5-F01-PP 952001160 Datasensor Vietnam distributor

emitter – axial optics – M12 connector Datasensor chính hãng tại viet nam

S50-PA-5-G00-XG 952001200 Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

receiver – radial optics – M12 connector Datasensor chính hãng tại viet nam

S50-PR-5-F01-NN 952001760 Datasensor Vietnam distributor

S50-PR-5-F01-PP 952001180  Datasensor chính hãng tại viet nam

emitter – radial optics – M12 connector Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

S50-PR-5-G00-XG 952001220 Datasensor chính hãng tại viet nam

S6-1-C90 Datasensor Vietnam distributor

S6-1-C200 HGP Vietnam Co.,Ltd Datasensor chính hãng tại viet nam

S6-1-A6 Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

S6-1-B5 Datasensor chính hãng tại viet nam

S6-1-T1 Datasensor Vietnam distributor

S6-1-F20 HGP Vietnam Co.,Ltd

S6-1-G20 Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

S6-5-C90 Datasensor chính hãng tại viet nam

S6R-5-C90-P Datasensor Vietnam distributor

S6T-5-C90-P HGP Vietnam Co.,Ltd

S6-5-C200 Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

S6R-5-C200-P Datasensor chính hãng tại viet nam

S6R-5-M10-P Datasensor Vietnam distributor

S6-5-M25 HGP Vietnam Co.,Ltd

S6R-5-M25-P Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

S6T-5-M25-P Datasensor chính hãng tại viet nam

S6R-5-M50-P Datasensor Vietnam distributor

S6R-5-N20-P HGP Vietnam Co.,Ltd

S6-5-A6 Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

S6R-5-A6-P Datasensor chính hãng tại viet nam

S6T-5-A6-P Datasensor Vietnam distributor

S6-5-B5 HGP Vietnam Co.,Ltd

S6R-5-B5-P Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

S6T-5-B5-P Datasensor chính hãng tại viet nam

S6-5-T1 Datasensor Vietnam distributor

S6R-5-T1-P HGP Vietnam Co.,Ltd

S6-5-F20 Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

S6R-5-F20-P Datasensor chính hãng tại viet nam

S6T-5-F20-P Datasensor Vietnam distributor

S6-5-G20 HGP Vietnam Co.,Ltd

S6T-5-G20 Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

TH-TS-00 Datasensor chính hãng tại viet nam

TH-TS-10 Datasensor Vietnam distributor

TH-TS-01 HGP Vietnam Co.,Ltd

TH-TS-11 Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

TH-TD-00 Datasensor chính hãng tại viet nam

TH-TD-10 Datasensor Vietnam distributor

TH-TD-01 HGP Vietnam Co.,Ltd

TH-TD-11 Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

TH-TD-03 Datasensor chính hãng tại viet nam

TH-TD-13 Datasensor Vietnam distributor

TH-TD-04 HGP Vietnam Co.,Ltd

TH-TD-14 Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

TH-TD-00-RS Datasensor chính hãng tại viet nam

TH-TD-10-RS Datasensor Vietnam distributor

TH-TD-01-RS HGP Vietnam Co.,Ltd

TH-TD-11-RS Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

TH-TD-00-HB Datasensor chính hãng tại viet nam

TH-TD-10-HB Datasensor Vietnam distributor

TH-TD-01-HB HGP Vietnam Co.,Ltd

TH-TD-11-HB Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

S18M-5-C-30 Datasensor chính hãng tại viet nam

S18M-5-C-32 Datasensor Vietnam distributor

S18M-5-K-30 HGP Vietnam Co.,Ltd

S18M-5-K-32 Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

S18M-5-A-30 Datasensor chính hãng tại viet nam

S18M-5-A-32 Datasensor Vietnam distributor

S18M-5-B-30 HGP Vietnam Co.,Ltd

S18M-5-B-32 Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

S18M-5-F-30 Datasensor chính hãng tại viet nam

S18M-5-F-32 Datasensor Vietnam distributor

S18M-5-G-00 HGP Vietnam Co.,Ltd

S18M-5-G-02 Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

OF-18-ST-10 Datasensor chính hãng tại viet nam

S76021801 Datasensor Vietnam distributor

OF-19-ST-10 HGP Vietnam Co.,Ltd

S76021901 Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

OF-20-CL-20 Datasensor chính hãng tại viet nam

S76022000 Datasensor Vietnam distributor

OF-21-CL-20 HGP Vietnam Co.,Ltd

S76022100 Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

OF-22-ST-20 Datasensor chính hãng tại viet nam

S76022200 Datasensor Vietnam distributor

OF-23-ST-20 HGP Vietnam Co.,Ltd

S76022300 Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

OF-24-ST-20 Datasensor chính hãng tại viet nam

S76022400 Datasensor Vietnam distributor

OF-25-TN-10 HGP Vietnam Co.,Ltd

S76022500 Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

OF-26-TN-10 Datasensor chính hãng tại viet nam

S76022600 Datasensor Vietnam distributor

OF-28-TN-10 HGP Vietnam Co.,Ltd

S76022800 Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

OF-36-ST-20 Datasensor chính hãng tại viet nam

95A201000 Datasensor Vietnam distributor

OF-36-XF-20 HGP Vietnam Co.,Ltd

95A201330 Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

OF-38-ST-20 Datasensor chính hãng tại viet nam

95A201070 Datasensor Vietnam distributor

OF-42-ST-20 HGP Vietnam Co.,Ltd

95A201340 Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

OF-42-HT-20 Datasensor chính hãng tại viet nam

95A201250 Datasensor Vietnam distributor

OF-42-UF-20 HGP Vietnam Co.,Ltd

95A201260 Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

OF-42-HP-20 Datasensor chính hãng tại viet nam

95A201270 Datasensor Vietnam distributor

OF-43-ST-20 HGP Vietnam Co.,Ltd

95A201350 Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

OF-43-HT-20 Datasensor chính hãng tại viet nam

95A201280 Datasensor Vietnam distributor

OF-43-UF-20 HGP Vietnam Co.,Ltd

95A201290 Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

OF-43-HP-20 Datasensor chính hãng tại viet nam

95A201300 Datasensor Vietnam distributor

OF-44-ST-20 HGP Vietnam Co.,Ltd

95A201310 Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

AF-1 Datasensor chính hãng tại viet nam

AF-2 Datasensor Vietnam distributor

AF-3 HGP Vietnam Co.,Ltd

AF-4 Đại lý cảm biến Datasensor tại Việt Nam

AF-5 Datasensor chính hãng tại viet nam

AF-7 Datasensor V Datasensor chính hãng tại viet nam

DTL-ANS-2492 DS1 Datasensor chính hãng tại viet nam

DTL-ANS-2493 957701120 DS1-LD-HR-010-JV LONG D HIGH RE H=100mm

DTL-ANS-2494 957701130 DS1-LD-SR-010-JV LONG D STD RES H=100mm

DTL-ANS-2495 957701140 DS1-LD-HR-015-JV LONG D HIGH RE H=150mm

DTL-ANS-2496 957701150 DS1-LD-SR-015-JV LONG D STD RES H=150mm

DTL-ANS-2497 957701160 DS1-LD-SR-030-JV LONG D STD RES H=300mm

DTL-ANS-2498 957701170 DS1-SD-SR-010-JV SHORT D HIGH RE H=100mm

DTL-ANS-2499 957701180 DS1-SD-SR-015-JV SHORT D HIGH RE H=150mm

DTL-ANS-2500 957701190 DS1-SD-SR-030-JV SHORT D STD RES H=300mm

DTL-ANS-2501 957701200 DS1-SD-HR-010-JV SHORT D STD RES H=100mm

DTL-ANS-2502 957701210 DS1-SD-HR-015-JV SHORT D STD RES H=150mm

DTL-ANS-2503 957701220 DS1-HD-SR-010-JV HIGH D STD RES H=100mm

DTL-ANS-2504 957701230 DS1-HD-SR-015-JV HIGH D STD RES H=150mm

DTL-ANS-2505 957701240 DS1-HD-SR-030-JV HIGH D STD RESH=300mm

DTL-ANS-2506 957701250 DS1-HD-SR-010-PV EXT LOW R H=100mm ADJ

DTL-ANS-2507 957701260 DS1-HD-SR-015-PV EXT LOW R H=150mm ADJ

DTL-ANS-2508 957701270 DS1-HD-SR-030-PV EXT LOW R H=300mm ADJ

DTL-ANS-2509 DS2 Datasensor chính hãng tại viet nam

DTL-ANS-2510 957501000 DS2-05-07-060-JV LD HIGH RES H=600mm

DTL-ANS-2511 957501010 DS2-05-07-090-JV LD HIGH RES H=900mm

DTL-ANS-2512 957501020 DS2-05-07-120-JV LD HIGH RES H=1200mm

DTL-ANS-2513 957501030 DS2-05-07-165-JV LD HIGH RES H=1650mm

DTL-ANS-2514 957501040 DS2-05-07-015-JV LD HIGH RES H=150mm

DTL-ANS-2515 957501050 DS2-05-07-030-JV LD HIGH RES H=300mm

DTL-ANS-2516 957501060 DS2-05-07-045-JV LD HIGH RES H=450mm

DTL-ANS-2517 957501070 DS2-05-07-075-JV LD HIGH RES H=750mm

DTL-ANS-2518 957501080 DS2-05-07-105-JV LD HIGH RES H=1050mm

DTL-ANS-2519 957501090 DS2-05-07-135-JV LD HIGH RES H=1350mm

DTL-ANS-2520 957501100 DS2-05-07-150-JV LD HIGH RES H=1500mm

DTL-ANS-2521 957501110 DS2-05-25-045-JV 25mm RES H=450mm

DTL-ANS-2522 957501120 DS2-05-25-075-JV 25mm RES H=750mm

DTL-ANS-2523 957501130 DS2-05-25-090-JV 25mm RES H=900mm

DTL-ANS-2524 957501140 DS2-05-25-060-JV 25mm RES H=600mm

DTL-ANS-2525 957501150 DS2-05-07-060-JE ETH HIGH RES H=600mm

DTL-ANS-2526 957501160 DS2-05-07-075-JE ETH HIGH RES H=750mm

DTL-ANS-2527 957501170 DS2-05-07-090-JE ETH HIGH RES H=900mm

DTL-ANS-2528 957501180 DS2-05-07-120-JE ETH HIGH RES H=1200mm

DTL-ANS-2529 957501190 DS2-05-07-150-JE ETH HIGH RES H=1500mm

DTL-ANS-2530 957501200 DS2-05-07-165-JE ETH HIGH RES H=1650mm

DTL-ANS-2531 DS3 Datasensor chính hãng tại viet nam

DTL-ANS-2532 957600100 DS3-SD-015 short distance

DTL-ANS-2533 957600110 DS3-SD-030 short distance

DTL-ANS-2534 957600120 DS3-LD-015 long distance

DTL-ANS-2535 957600140 DS3-LD-030 long distance

DTL-ANS-2536 957600150 DS3-SD-045 SHORT DISTANCE H=450mm

DTL-ANS-2537 957600160 DS3-LD-045 LONG DISTANCE H=450mm

DTL-ANS-2538 957600170 DS3-SD-060 SHORT DISTANCE H=600mm

DTL-ANS-2539 957600180 DS3-LD-060 LONG DISTANCE H=600mm

DTL-ANS-2540 S65-Z Datasensor chính hãng tại viet nam

DTL-ANS-2541 956251040 S65-PA-5-Z03-PPI line 4-20mA M12

DTL-ANS-2542 956251050 S65-PA-5-Z03-NNI line 4-20mA M12

DTL-ANS-2543 956251060 S65-PA-5-Z03-PPIZ line 4-20mA RS485 M12

DTL-ANS-2544 956251070 S65-PA-5-Z03-NNIZ line 4-20mA RS485 M12

DTL-ANS-2545 US18 Datasensor chính hãng tại viet nam

DTL-ANS-2546 95B040000 US18-PA-5-N03-OH STRAIGHT BARREL NPN/PNP

DTL-ANS-2547 95B040010 US18-PR-5-N03-OH RIGHT ANGLE B. NPN/PNP

DTL-ANS-2548 95B040020 US18-PA-5-N03-IH STRAIGHT BARREL 4-20 mA

DTL-ANS-2549 95B040030 US18-PR-5-N03-IH RIGHT ANGLE B. 4-20 mA

DTL-ANS-2550 95B040040 US18-PA-5-N03-VH STRAIGHT BARREL 0-10 V

DTL-ANS-2551 95B040050 US18-PR-5-N03-VH RIGHT ANGLE B. 0-10 V

DTL-ANS-2552 US30 Datasensor chính hãng tại viet nam

DTL-ANS-2553 95B040060 US30-PR-5-N13-IH right angle b.1m, 4-20 mA

DTL-ANS-2554 95B040070 US30-PR-5-N13-VH right angle b. 0-10 V

DTL-ANS-2555 95B040080 US30-PR-5-N23-IH RIGHT ANGLE B., 2m, 4-20 mA

DTL-ANS-2556 95B040090 US30-PR-5-N23-VH RIGHT ANGLE B., 2m, 0-10 V

DTL-ANS-2557 95B040100 US30-PR-5-N13-OH RIGHT ANGLE B., 1m, PNP/NPN

DTL-ANS-2558 95B040110 US30-PR-5-N23-OH RIGHT ANGLE B., 2m, PNP/NPN

DTL-ANS-2559 US50 Datasensor chính hãng tại viet nam

DTL-ANS-2560 95B040120 US50-PR-5-N43-OH RIGHT ANGLE B.PNP/NPN

DTL-ANS-2561 95B040130 US50-PR-5-N43-IVH RIGHT ANGLE B. AN. OUT

DTL-ANS-2562 95ACC7820 ST-30SC US50 MOUNT. BRACKET ASSY

DTL-ANS-2563 95ACC7830 ST-30MM US50 STAINLESS STEEL BRACKET

DTL-ANS-2564 S80 Datasensor chính hãng tại viet nam

DTL-ANS-2565 951501080 S80-MH-5-Y09-PPIZ DISTANCE 4-20mA RS485

DTL-ANS-2566 951501010 S80-MH-5-Y09-NNIZ DISTANCE 4-20mA RS485

DTL-ANS-2567 951501020 S80-MH-5-Y19-PPIZ LONG RANGE DIST.SENSOR

DTL-ANS-2568 951501030 S80-MH-5-Y19-NNIZ LONG RANGE DIST.SENSOR

DTL-ANS-2569 951501040 S80-MH-5-Y29-PPIZ LONG RANGE DIST.SENSOR

DTL-ANS-2570 951501050 S80-MH-5-Y29-NNIZ LONG RANGE DIST.SENSOR

DTL-ANS-2571 951501060 S80-MH-5-YL09-PPIZ DISTANCE 7M RS485

DTL-ANS-2572 951501070 S80-MH-5-YL09-NNIZ DISTANCE 7M RS485

DTL-ANS-2573 S81 Datasensor chính hãng tại viet nam

DTL-ANS-2574 951551100 S81-PL-5-M03-NNC BGS. SENS. NPN AL-OUT

DTL-ANS-2575 951551110 S81-PL-5-M03-PPC BGS. SENS. PNP AL-OUT

DTL-ANS-2576 951551120 S81-PL-5-Y03-NNV DIST.SENS.NPN 0-10V

DTL-ANS-2577 951551030 S81-PL-5-Y03-PPV DIST.SENS.PNP 0-10V

DTL-ANS-2578 951551040 S81-PL-5-Y03-PPVK SCALABLE ANALOGUE OUTPUT

957701120 DS1-LD-HR-010-JV LONG D HIGH RE H=100mm

957701130 D Datasensor chính hãng tại viet nam

Nhà phân phối Datasensor ENC41
Nhà phân phối Datasensor S8M53 SHINY
Nhà phân phối Datasensor SR23 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor S70 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor SRX3 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor ENC58
Nhà phân phối Datasensor AST58-SSI
Nhà phân phối Datasensor AMT58-SSI AND FIELDBUS
Nhà phân phối Datasensor S300 PA giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor DW giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor MW giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor S45 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor PRECONT® MT
Nhà phân phối Datasensor PRECONT® PS4SK
Nhà phân phối Datasensor PRECONT® S10
Nhà phân phối Datasensor S8 INOX
Nhà phân phối Datasensor R giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor OF giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor FIXING BRACKETS
Nhà phân phối Datasensor OFA giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor LENSES
Nhà phân phối Datasensor CS giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor Q SERIES
Nhà phân phối Datasensor T SERIES
Nhà phân phối Datasensor TLΜ giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor TL80 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor TL50 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor SRF giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor SR21 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor SL5 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor LD50 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor S90 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor S7 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor S300 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor S2Z giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor S18M
Nhà phân phối Datasensor S15 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor M8 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor M4 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor M18 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor LDΜ giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor S18 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor LD46 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor S10 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor M5 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor M30 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor M12 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor S40 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor S5 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor S6 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor S65-V
Nhà phân phối Datasensor TL46 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor SR22 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor SMALL
Nhà phân phối Datasensor SDS giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor S8 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor S65W
Nhà phân phối Datasensor S62 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor S60 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor S51 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor S50 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor S41 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor S3Z giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor S3 giau@hgpvietnam.com
Nhà phân phối Datasensor AS1 giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam S85 giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam SL2/4 SLIM giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam SG4-H giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam S300-SG-ST4 giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam S300-SG-ST2 giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam SG2-50 EXTENDED
Datasensor viet nam SG2-90 BASE giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam SG2-50 BASE giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam SG4 BODY COMPACT MUTING
Datasensor viet nam SG4 BODY COMPACT BASE
Datasensor viet nam SG4 BODY REFLECTOR MUTING
Datasensor viet nam SG2 BODY COMPACT MUTING
Datasensor viet nam SG2 BODY COMPACT BASE
Datasensor viet nam SG4 BODY BIG REFLECTOR BASE
Datasensor viet nam US50 giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam SF2-50 giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam DS1 giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam DS3 giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam SE4-30 giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam SE4-20 giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam SE4-14 PLUS giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam SE4 BODY T/L MUTING
Datasensor viet nam SE4 BODY giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam SE2 BODY giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam S5-SG-ST2
Datasensor viet nam S300-SG-ST2
Datasensor viet nam DS2 giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam SE2-35 giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam S81 giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam S65-Z giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam S5-SG-ST4 giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam S300-SG-ST4
Datasensor viet nam US18 giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam US30 giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam S81 giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam R REFLEKTOR
Datasensor viet nam CS UNSHILDED CABLES
Datasensor viet nam TP giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam ST MONTAGE-/BEFESTIGUNGSWINKEL
Datasensor viet nam SG2 BODY BIG MUTING
Datasensor viet nam SG2 BODY BIG BASE
Datasensor viet nam SG4-30 BASE
Datasensor viet nam SE4-R REFLEKTOR
Datasensor viet nam SG2-30 EXTENDED
Datasensor viet nam SG2-30 BASE giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam SE4-35 giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam SF2-30 giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam SG4-14 BASE giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam SE4-14 giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam SG2-90 EXTENDED
Datasensor viet nam SG2-90 BASE giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam SG2-50 EXTENDED
Datasensor viet nam SG2-50 giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam SG4 BODY BIG BASE
Datasensor viet nam SG4 BODY BIG MUTING
Datasensor viet nam SG-BWS giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam SG-PS giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam SG-LS giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam SG-LP giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam SG-IP69K
Datasensor viet nam SG-DM giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam SE-SR2 giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam SE-S giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam SE-P giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam CV – ABGESCHIRMTE KABEL
Datasensor viet nam CS – UNGESCHIRMTE KABEL
Datasensor viet nam CS -ME giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam SL5-SG-ST4
Datasensor viet nam SG-ONE giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam SF2-90 giau@hgpvietnam.com
Datasensor viet nam TC1200 hgpvietnam.com
Datasensor viet nam DS8110 hgpvietnam.com
Datasensor viet nam DX8210 hgpvietnam.com
Datasensor viet nam TC1100 hgpvietnam.com
Datasensor viet nam DS1100 hgpvietnam.com
Datasensor viet nam DS1500 hgpvietnam.com
Datasensor viet nam DS2200 hgpvietnam.com
Datasensor viet nam DS2100N hgpvietnam.com
Datasensor viet nam DS2400N hgpvietnam.com
Datasensor viet nam DS4800 hgpvietnam.com
Datasensor viet nam DS6300 hgpvietnam.com
Datasensor viet nam DS6400 hgpvietnam.com
Datasensor viet nam DS8100A hgpvietnam.com
Datasensor viet nam DX8200A hgpvietnam.com
Datasensor viet nam NVS9000™
Datasensor viet nam COBALT HF ANTENNAS
Datasensor viet nam COBALT HF CONTROLLERS
Datasensor viet nam COBALT UHF CONTROLLERS
Datasensor viet nam COBALT UHF ANTENNAS
Datasensor viet nam GATEWAY
Datasensor viet nam HUB hgpvietnam.com
Datasensor viet nam HF TAGS – HIGH TEMPERATURE
Datasensor viet nam HF TAGS – PCBS
Datasensor viet nam HF TAGS – ENCAPSULATED
Datasensor viet nam UHF TAGS – HIGH TEMPERATURE
Datasensor viet nam UHF TAGS – ENCAPSULATED
Datasensor viet nam UHF TAGS – PCBS
Datasensor viet nam CBX800 hgpvietnam.com
Datasensor viet nam QL hgpvietnam.com
Datasensor viet nam CBX100 hgpvietnam.com
Datasensor viet nam CBX500 hgpvietnam.com
Datasensor viet nam SC4000 hgpvietnam.com
Datasensor viet nam SC6000 hgpvietnam.com
Datasensor viet nam GFC400 hgpvietnam.com
Datasensor viet nam CABLES hgpvietnam.com
Datasensor viet nam CONNECTORS
đại lý datasensor MATRIX 210™ 093.890.6663.
đại lý datasensor MATRIX 410N™ 093.890.6663.
đại lý datasensor MATRIX 300N™ 093.890.6663.
đại lý datasensor MATRIX 120™ 093.890.6663.
đại lý datasensor DATAVS2 PRO 093.890.6663.
đại lý datasensor P-SERIES 093.890.6663.
đại lý datasensor T-SERIES 093.890.6663.
đại lý datasensor MATRIX 200™ 093.890.6663.
đại lý datasensor MATRIX 2000™ 093.890.6663.
đại lý datasensor MATRIX 410™ 093.890.6663.
đại lý datasensor SCS1 093.890.6663.
đại lý datasensor DATAVS1 093.890.6663.
đại lý datasensor DATAVS2 093.890.6663.
đại lý datasensor IML 093.890.6663.
đại lý datasensor SIL 093.890.6663.
đại lý datasensor VSC 093.890.6663.
đại lý datasensor A-SERIES 093.890.6663.
đại lý datasensor M-1XX SERIES 093.890.6663.
đại lý datasensor M-2XX SERIES 093.890.6663.
đại lý datasensor M-3XX SERIES 093.890.6663.
đại lý datasensor M-5XX SERIES LINE SCAN
đại lý datasensor MX20 093.890.6663.
đại lý datasensor MX40 093.890.6663.
đại lý datasensor MX80 093.890.6663.
datasensor vietnam LIGHTER & IMARK MARKING KIT
datasensor vietnam FAMILIE ULYXE hgpvietnam.com
datasensor vietnam VIOLINO 3 PLUS hgpvietnam.com
datasensor vietnam GREEN LASE hgpvietnam.com
datasensor vietnam SAGITTA hgpvietnam.com
datasensor vietnam V-LASE hgpvietnam.com
datasensor vietnam VIOLINO UV hgpvietnam.com
datasensor vietnam FDL hgpvietnam.com
datasensor vietnam IG SOLAR hgpvietnam.com
datasensor vietnam XELL hgpvietnam.com
datasensor vietnam KUBO FAMILY hgpvietnam.com
datasensor vietnam CONTROL BOX hgpvietnam.com
datasensor vietnam POWER SUPPLY & RACK SUPPORTS
datasensor vietnam ETHERNET-MODULE
datasensor vietnam SCANNING HEADS
datasensor vietnam BEAM DELIVERY DEVICES
datasensor vietnam KUBO FME hgpvietnam.com
datasensor vietnam FDL CONTROL BOX
datasensor vietnam KUBO WWB hgpvietnam.com

Sản phẩm được Nhập Khẩu trực tiếp từ những Công ty hàng đầu thế giới ở: Germany , USA , ITALYA , Autralia, EU, France, India, , Japan, KOREA, Switzerland, Taiwan, MEXICO…

Để biết thêm chi tiết thông tin và tư vấn miễn phí với  giá cả hợp lý hãy gọi cho chúng tôi.

Huỳnh Thanh Giàu

[Technical Support & Senior Sales Eng ]

[Cellphone] +84 938 906 663

[Email ] giau@hgpvietnam.com

Online contact :

Skype: giau_12